Deutsch Fassung
English version
Česká verze

Inženýrská činnost

Inženýrská činnost ve výstavbě

  • autorský dozor při provádění stavby
  • technický dozor stavebníka při provádění stavby
  • zajištění stavebního povolení
  • zajištění vyjádření příslušných orgánů
  • příprava kolaudace a zabezpečení kolaudačního rozhodnutí

Dále poskytujeme poradenství v oblastech

  • komplexní řešení technických problémů
  • technická výpomoc pro zákazníka
  • spolupráce se zahraničními firmami
  • poradenská činnost v oboru požární ochrany
Copyright © 2009 PRODEZ, a.s. | Created by Xlibris.cz | Valid XHTML 1.0!   Valid CSS!