Deutsch Fassung
English version
Česká verze

Nabídka služeb

Předmět činnosti

  • projektová činnost ve výstavbě
  • inženýrská činnost
  • projektování elektrických zařízení
  • provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
  • obchodní činnost

Jsme schopni zajišťovat funkci vyššího dodavatele investičních akcí vlastními technickými silami, zpracování kompletní dokumentace od studie až po projekt pro provádění stavby, který jsme dále schopni zajistit realizačně a inženýrsky. Nabízíme také spolupráci při zajišťování rozsáhlejších oprav technologických zařízení.

Snahou naší činnosti je funkční, spolehlivá a bezpečná technologie, splňující platnou legislativu současně s představami a požadavky zákazníka.

Tyto služby nabízíme v oblasti chemie, petrochemie, ekologie, energetiky a hutnictví.

Mimo standardní projekční činnosti nabízíme

  • návrh zařízení a aparátů spojených s chemickými procesy a technologiemi
  • návrh a modelaci složitějších a klíčových zařízení s využitím CFD modelů
  • určování vnějších vlivů a stanovení prostorů s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par a hořlavých prachů s vypracováním „Protokolu o určení prostředí dle ČSN 332000-3“.
  • výpočty denního a umělého osvětlení
  • technické poradenství v oblasti technologie prostředí staveb
Copyright © 2009 PRODEZ, a.s. | Created by Xlibris.cz | Valid XHTML 1.0!   Valid CSS!